HỒ SƠ NĂNG LỰC INSATEST

INSATESTHỒ SƠ NĂNG LỰC  

Hồ sơ năng lực INSATEST có chức năng hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp phép theo Quyết định số 1747/QĐ-ATLĐ ngày 7/11/2017. GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

1. Hồ sơ năng lực

2. Chứng chỉ siêu âm, kiểm tra không phá hủy.

3. Thiết bị phục vụ kiểm định  (Thiết bị phục vụ kiểm định tại hiện trường)

4. Thiết bị cân chỉnh Van an toàn, áp kế, nhiệt kế, nhiệt ẩm kế.

HỒ SƠ NĂNG LỰC

       Bàn cân chỉnh van an toàn

HỒ SƠ NĂNG LỰC

           Kiểm định áp kế 160 bar

HỒ SƠ NĂNG LỰC

                    Tủ vi khí hậu

5. Tải dùng để thử thang máy hoặc thử các thiết bị nâng có không gian hạn chế.

HỒ SƠ NĂNG LỰC

           Kiểm định cầu trục

Tải thử

              Tải Thử thang máy

6. Trung tâm thường xuyên kiểm định:

– Thiết bị nâng hạ: cẩu trục, cổng trục (cẩu long môn), cần trục các loại, palang, thang máy, thang cuốn, tời nâng, vận thăng,…

– Thiết bị công trình: búa rung, dàn ép cọc, búa đóng cọc, máy khoan cọc nhồi,….

– Xe máy xây dựng công trình: xe xúc, xe cuốc (xe đào), xe lu, xe ủi, máy rải các loại,…

– Nồi hơi, Nồi hấp, Nồi đun nước nóng, Bình chịu áp lực, Chai chứa khí, Bồ chứa, Bể (xitec).

– Các đường ống dẫn hơi, dẫn gas, dẫn chất lỏng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

– Hệ thống lạnh các loại, Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

– Xe nâng, khung nâng…

7. Thẩm định kết cấu thép.
  • Thẩm định thiết kế cầu trục, cổng trục
  • Thẩm định kệ chứa hàng (Các loại kệ Selective, Drive – in; Double deep).
8. Huấn luyện an toàn lao động.

– Huấn luyện an toàn nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

– Huấn luyện an toàn nhóm 2: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.

– Huấn luyện an toàn nhóm 3: Người đang làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

– Huấn luyện an toàn nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1, 2, 3 và 5 bao gồm cả người học nghề và người thử việc.

– Huấn luyện an toàn nhóm 5: Người làm công tác y tế.

– Huấn luyện an toàn nhóm 6: An toàn vệ sinh viên.

https://tcvn.gov.vn