Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục máy, thiết bị phải kiểm định

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

Thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo, công trình vui chơi công cộng, lò hơi, bình áp lực, …

       Lò hơi công nghiệp

Phải được kiểm định kỹ thuật an toàn và dán tem trước khi đưa vào sử dụng.

Danh mục máy, thiết bị được liệt kê trong thông tư số 53/2016/TT_BLÐTBXH

Về khái quát, những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao. Khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ.

VĂN BẢN PHÁP QUY

  • Nghị định số 44/2016/NĐ CP ngày 15/05/2016.
  • Thông tư số 53/2016/TT_BLÐTBXH ngày 28/12/2016 “Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”
  • Thông tư số 16/2017/TT BLÐTBXH ngày 08/06/2017. “Quy định chi tiết về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
  • Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016. “Quy định biểu phí kiểm định”.