Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH – 30 Quy trình kiểm định an toàn

Quy trình kiểm định an toàn

an toàn lao động

Hội nghị của Bộ lao động thương binh xã hội

THÔNG TƯ BAN HÀNH 30 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bổ sung một số Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Trong đó, bổ sung một số QTKĐ kỹ thuật an toàn như:

  • QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH về an toàn bàn nâng.
  • QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH về an toàn tời điện dùng để nâng tải.
  • QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH về an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng.
  • QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH về an toàn tời tay.

Ngoài ra, Thông tư 54 không còn quy định về kiểm định kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị liên quan đến dầu mỏ hóa lỏng như:

  • Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp.
  • Quy trình kiểm định an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Dowload thông tư tại đây:  54_2016_TT-BLĐTBXH.pdf. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: www.Insatest.com.