Quy trình kiểm định dây treo bằng cáp thép

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

Kiểm định dây treo bằng cáp thép là công việc bắt buộc đối với các thiết bị nâng hạ trước khi đưa vào sử dụng.

1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này hướng dẫn nội dung trình tự thực hiện các bươc thử nghiệm dây treo: Wire rope slings; Chain Slings; Flat synthetic webbing slings; Synthetic round slings.

Kiểm định dây treo bằng cáp thép

            Thử tải cáp thép

2. Vai trò và trách nhiệm:

Quy trình này chỉ đươc thực hiện bởi các cá nhân đã được huấn luyện thực hiện quy trình và được chứng nhận năng lực cá nhân thực hiện công việc thử nghiệm của Trung tâm.

Người thực hiện thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước và trong khi thực hiện thử nghiệm

3. Tài liệu tham khảo.

– TCVN 4244:2005 “Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật”.

– BSEN 13414 – 3:2003 “Wire rope slings – safety”

– ASME B30.9 “Slings”.

– BSEN 818 – 1996 “Shot link chain for lifting purposes”.

– EN 970 “Non – detructive examination of Fusion welds – Visual examination”

4. Thiết bị phục vụ thử nghiệm:

Cân điện tử, thước dây, thước kẹp, ghông từ, máy nội soi.

5. Điều kiện thử nghiệm.

– Khu vực thử nghiệm phải đảm bảo không gian rộng, quan sát rõ ràng

– Khi thử nghiệm ngoài trời phải được thực hiện trong điều kiện thời tiết bình thường, không có mưa và gió mạnh

6. Tiến hành thử tải kiểm định.

– Dây cáp thép (Wire rope slings): Thử tất cả các chân một lần: 2xWLL đối với mechanical splice & endless sling; 1,25 WLL đối với hand tucked slings – tham khảo chi tiết tại 11.3.2.2 của DOE-STD 1090-2004). (WLL: tải làm việc).

– Dây xích (Chain slings): Thử tất cả các chân một lần: 2xWLL

7. Ban hành Giấy chứng nhận kiểm định.

Thời gian ban hành không quá 5 ngày làm việc từ khi việc kiểm định dây treo bằng cáp thép đạt yêu cầu.

8. Thời gian kiểm định lại: 1 năm

Thông tin chi tiết: http://insatest.com

Đơn vị cung cấp cáp thép: http://sonhaiphat.vn/san-pham/cap-thep-nhat-ban/