Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy

Trung tâm kiểm định máy thiết bị công nghiệp (INSATEST) có chức năng chứng nhận hợp quy theo các quy chuẩn hiện hành.

1.Danh mục các thiết bị phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa vào sử dụng:

Hệ thống quản lý chất lượng của INSATEST được xây dựng đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17065-2013 đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm. Chi tiết về các đối tượng của hoạt động chứng nhận hợp quy sản phẩm là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được nêu dưới đây:

1 Nồi hơi
2 Bình chịu áp lực
3 Thang máy các loại
4 Thiết bị nâng
5 Thang cuốn và băng tải chở người
6 Sàn thao tác treo, giàn giáo các loại
7 Pa lăng điện
8 Máy vận thăng các loại
9 Hệ thống cáp treo vận chuyển người
10 Sàn nâng dùng để nâng người
11 Hệ thống lạnh
12 Xe nâng hàng sử dụng động cơ
13 Tàu lượn, đu quay, máng trượt, các trò chơi mang theo người
14 Trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân

2.Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng chứng nhận hợp quy:

 • QCVN 01/2008-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồi hơi và bình áp lực “
 • QCVN 07/2012-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng “
 • QCVN 22/2010-BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện và thiết bị xếp dỡ “
 • QCVN 21/2015-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống lạnh “
 • QCVN 25/20158-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe nâng hàng “
 • QCVN 16/2013-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy vận thăng “
 • QCVN 02/2011-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy điện “
 • QCVN 18/2013-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy thủy lực “
 • QCVN 20/2015-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sàn nâng người “
 • QCVN 11/2012-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang cuốn, băng tải chở người “
 • QCVN 19/2014-BLĐTBXH “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cáp treo “.
Chứng nhận hợp quy thang máy
Thang máy điện

3.Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo cho việc chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn:

TCVN 6158_1996 “ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT”

TCVN 6294_2007_6873 “CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁC BON HÀN”

TCVN 6871_2007 “CHAI CHỨA KHÍ AXETYLEN HÒA TAN”

TCVN 7704 – 2007 “NỒI HƠI-YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT”

TCVN_6153_6154_6155_6156_1996_5161 “BÌNH CHỊU ÁP LỰC”

TCVN_6156_1996_6173 “Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn lắp đặt, sử dụng”

TCVN 6104_1996 “HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÙNG ĐỂ LÀM LẠNH VÀ SƯỞI – YÊU CẦU AN TOÀN”

TCVN 6159_1996 “ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ”

TCVN 6290_1997 ” CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ”

TCVN 6292_2013 “CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC – ÁP SUẤT THỬ 6 MPa VÀ THẤP HƠN”

TCVN6295_1997 “CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ KHÔNG HÀN – TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ ĐẶC TÍNH”

TCVN-6700-1-2000 ” KIỂM TRA CHẤP NHẬN THỢ HÀN – HÀN NÓNG CHẢY 

 1. TCVN 4244-2005 “Thiết bị nâng – Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật”
 2. TCVN 6905_2001 “THANG MÁY THỦY LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN”
 3. TCVN 6906_2001_2 “THANG CUỐN – PHƯƠNG PHÁP THỬ AN TOÀN”
 4. TCVN 6395_2008 “THANG MÁY ĐIỆN – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT”
 5. TCVN 6396_2_2009_4565 “Thang máy thủy lực – Yyêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt”
 6. TCVN 6904_2001 ” THANG MÁY ĐIỆN- PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT”
 7. TCVN 7550_2005_0072 “CÁP THÉP DÙNG CHO THANG MÁY – YÊU CẦU TỐI THIỂU”
 8. TCVN 7772_2007_2365 “XE, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG DI ĐỘNG – PHÂN LOẠI”
 9. TCVN 8242_2_2009_2254 “CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH”
 10. TCVN 10837_2015_493 “Cần trục – dây cáp – bảo dưỡng bảo trì – kiểm tra và loại bỏ”
 11. TCVN_5575_2012 “Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế”

(Ghi chú: Các tài liệu chứng nhận hợp quy có thể vào trang Tiêu chuẩn kiểm định để sưu tầm)

VN

0963 410 634

Scroll to Top