QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH THANG CUỐN, BĂNG TẢI 2021

kiểm định thang cuốn
Kiểm định thang cuốn, băng tải

Kiểm định thang cuốn, băng tải chở người được thực hiện theo quy trình: QTKĐ: 25-2016/BLĐTBXH (Tải về) 

Tóm tắt quy trình như sau:

1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài khi kiểm định thang cuốn, băng tải.

 • Kiểm tra tình trạng của các bộ phận, cụm máy
 • Kiểm tra sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế.
 • Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy.
 • Kiểm tra các kết cấu gối đỡ.
 • Kiểm tra hệ thống chiếu sáng

2. Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải.

 • Kiểm tra phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học.
 • Kiểm tra và đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn.
 • Khởi động và cho thang chạy không tải theo cả hai hướng chuyển động, đánh giá theo mục 4.2.1-TCVN 6906:2001;
 • Đánh giá khả năng hoạt động nếu thang cuốn và băng chở người đặt nối tiếp nhau không có lối ra trung gian theo mục 5.2.1-TCVN 6397:2010;
 • Đo tốc độ của thang cuốn hoặc băng tải trở người, phải thỏa mãn mục 12.2 -TCVN 6397:2010;
 • Đo vận tốc tay vịn và so sánh với vận tốc tấm nền hoặc bậc thang, sai số cho phép không lớn hơn 2%;
 • Thử phanh không tải thang cuốn: Cho thang chạy theo chiều xuống, dừng thang đột ngột, đo quãng đường phanh và đánh giá theo mục 12.4.4.2-TCVN 6397:2010;
 • Thử phanh không tải băng tải chở người: Cho băng tải chạy theo chiều xuống (hoặc ngang), dừng băng tải đột ngột, đo quãng đường phanh và đánh giá theo mục 12.4.4.4-TCVN 6397:2010.

Đánh giá: Kết quả thử không tải kiểm định thang cuốn, băng tải đạt yêu cầu khi các thông số kích thước, các thiết bị an toàn và các cơ cấu hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.

3. Các chế độ thử tải – Phương pháp thử.

3.1. Thử phanh chính:

– Thử phanh thang cuốn thực hiện theo mục 4.2.4.2-TCVN 6906:2001, đánh giá theo mục 12.4.4.2-TCVN 6397:2010;

– Thử phanh băng tải chở người thực hiện theo mục 4.2.7-TCVN 6906:2001, đánh giá theo mục 12.4.4.4 TCVN 6397:2008.

kiểm định thang cuốn
Kiểm định thang cuốn

3.2. Thử phanh phụ (nếu có): Thực hiện theo mục 4.2.5-TCVN 6906:2001.

Đánh giá: Kết quả thử phanh khi Kiểm định thang cuốn, băng tải yêu cầu đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn.

kiểm định thang cuốn
Thử tải kiểm định thang cuốn, băng tải

4. Xử lý kết quả kiểm định thang cuốn, băng tải.

 • Lập biên bản kiểm định thang cuốn với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định.
 • Thông qua biên bản kiểm định:

– Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;

– Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;

– Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.

 • Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang cuốn, băng tải chở người (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).
 • Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang cuốn, băng tải chở người đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.
 • Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:
 • Khi thang cuốn, băng tải chở người có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

5. Thời hạn kiểm định thang cuốn, băng tải. 

Thời hạn kiểm định thang cuốn là 4 năm. Đối với thang cuốn, băng tải chở người có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top