QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH XE NÂNG NGƯỜI 2021

Kiểm định xe nâng người
Kiểm định xe nâng người

Kiểm định xe nâng người được thực hiện theo quy trình: QTKĐ: 18-2016/BLĐTBXH (Tải về)  

Tóm tắt quy trình như sau:

1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài khi kiểm định xe nâng người.

  • Kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thiết bị, hàng rào bảo vệ.
  • Kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ phận.
  • Xem xét lần l­ượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của xe nâng người.

2. Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải.

  • Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cơ cấu.
  • Kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống: hệ thống thủy lực; hệ thống dẫn động. 
  • Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần

3. Các chế độ thử tải – Phương pháp thử:

3.1. Thử tải tĩnh:

– Tải trọng thử: 125% SWL hoặc bằng 125% Q(sd), trong đó:

+ SWL: tải trọng làm việc an toàn của thiết bị;

+ Q(sd): tải trọng sử dụng theo yêu cầu của cơ sở không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị..

Chất tải trên sàn công tác, tại vị trí sàn thấp nhất (đối với xe nâng người dạng cần: thử tại vị trí có tầm với lớn nhất và theo đặc tính tải) của thiết bị, nâng lên với độ cao từ 100mm – 200mm.

Thời gian thử: 10 phút.

Đánh giá: kết quả thử tĩnh khi kiểm định xe nâng người đạt yêu cầu khi trong 10 phút thử tải, sàn công tác không trôi; các cơ cấu, bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc hư hỏng khác.

Kiểm định xe nâng người
Thử tải Kiểm định xe nâng người

3.2.Thử tải động:

Tải thử: 110% SWL hoặc 110% Q(sd).

Chất tải trên sàn công tác, vận hành tất cả các cơ cấu, hệ thống của thiết bị hoạt động (đối với xe nâng người dạng cần: vận hành thiết bị theo đặc tính tải) không ít hơn 3 lần.

Đánh giá: kết quả thử động khi kiểm định xe nâng người khi sàn công tác, các cơ cấu, bộ phận và các hệ thống của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế, không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác.

Kiểm định xe nâng người
Thử tải động Kiểm định xe nâng người (C)

3.3. Thử thiết bị khống chế quá tải (nếu có):

– Chất tải 100% SWL lên sàn công tác tại vị trí sàn thấp nhất.

– Chất thêm không quá 10%SWL lên sàn công tác.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi kiểm định xe nâng người; thiết bị khống chế quá tải phải ngăn chặn được các cơ cấu tiếp tục hoạt động vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị và chỉ cho phép các cơ cấu đó hoạt động theo chiều ngược lại để đưa tải về trạng thái an toàn hơn.

3.4. Thử hệ thống cứu hộ:

Tải thử: 100% SWL (tải trọng làm việc an toàn), cho thiết bị hoạt động và cắt nguồn động lực cung cấp cho thiết bị.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi tác động vào hệ thống cứu hộ, sàn công tác đưa được về vị trí thấp nhất để người ra ngoài an toàn.

4. Xử lý kết quả kiểm định xe nâng người.

Lập biên bản kiểm định xe nâng người với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định

5. Thời hạn kiểm định xe nâng người.

Thời hạn kiểm định xe nâng người là 01 năm.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top