Tin tức

Giải pháp hệ thống chống set

Biện pháp phổ biến hiện nay là dùng những thiết bị chống sét để tạo thành một khung sườn bao phủ bên ngoài khu vực cần bảo vệ. Bằng phương pháp này có thể xây dựng được 02 loại hệ thống chống sét: Hệ thống chống sét chủ động (cấp tiến) và Hệ thống chống sét thụ động (cổ điển). Xu thế hiện nay các công trình nghiêng về sử dụng hệ thống chống sét chủ động, với hệ thống kim thu sét được chế tạo ngày càng hiện đại để có thể phát tia tiên đạo triệt tiêu điện thế sét ngay khi chưa xảy ra phóng điện.