CÁC VĂN BẢN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Văn bản pháp luật.

1. Thông tư của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Thông tư 41/2016/TT-BLDTBXH_-Quy định giá tối thiểu ngày 11 tháng 11 năm 2016

Quy định mức thu, chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 Thông tư 53/2016/TT-BLÐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016; ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016; ban hành quy trình kiểm định an toàn lao động. 

Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011; Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 04 năm 2003; Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011; Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/13; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực

2. Nghị định của chính phủ (Văn bản pháp luật).

 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

 Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ; Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

 Nghị định Số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2013; Quy định xử phạt vphạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng

https://vanbanphapluat.co/