Trọng Điểm

Tính nghiệm pa lăng điện

TÍNH NGHIỆM PA LĂNG ĐIỆN 2022

Tính nghiệm pa lăng điện cho cầu trục một dầm để nâng hạ và vận chuyển mã hàng từ nơi này đến nơi khác trong nhà xưởng

Kiểm định xe bơm bê tông 2022

Kiểm định xe bơm bê tông là công việc bắt buộc khi đơn vị sử dụng xe bơm đưa vào công trình làm việc. Trung tâm kiểm định (INSATEST) thực hiện dịch vụ này một cách chuẩn xác, an toàn và hiệu quả nhất

Thử nghiệm ma ní

Thử nghiệm ma ní 2022

Thử nghiệm ma ní các loại theo TCVN 4244 2005, tải thử bằng 200% tải làm việc, giữ trong 10 phút. Trung tâm kiểm định INSATEST thực hiện dịch vụ nhanh chóng, an toàn trên toàn quốc.

kiểm định máy đào máy ủi

Kiểm định máy đào máy ủi 2022

Kiểm định máy đào máy ủi, kiểm định xe thi công cơ giới trước khi đưa vào công trường làm việc. Bán bảo hiểm xe cơ giới, thiết bị công nghiệp giá rẻ

0963 410 634

Scroll to Top