Kiểm định mối hàn (NDT) 2021

Kiểm định mối hàn, thử nghiệm mối hàn theo yêu cầu của khách hàng, nhanh gọn. Hồ sơ có trong ngày, phục vụ trên mọi công trường