Biểu phí kiểm định theo Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH

BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN LAO ĐỘNG theo Thông tư số 41_2016_TT-BLDTBXH quy định giá tối thiểu khi thực hiện việc kiểm định an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Danh mục máy, thiết bị thuộc Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH.

Biểu phí kiểm định

1.Biểu phí kiểm định thiết bị nâng, thang máy.

TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Mức giá (đồng)
1
Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người. Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn Thiết bị 1.100.000
Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn Thiết bị 1.600.000
Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn Thiết bị 1.900.000
Tải trọng trên 15 tấn Thiết bị 2.500.000
Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) Thiết bị 1.400.000
2


Thang máy 


Thang máy dưới 10 tầng dừng Thiết bị 2.000.000
Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng Thiết bị 3.000.000
Thang máy trên 20 tầng dừng Thiết bị 4.500.000
3


Máy trục


Tải trọng dưới 3,0 tấn Thiết bị 700.000
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn Thiết bị 1.200.000
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn Thiết bị 2.200.000
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn Thiết bị 3.000.000
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn Thiết bị 4.000.000
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn Thiết bị 5.000.000
Tải trọng trên 100 tấn Thiết bị 6.000.000

2. Biểu phí kiểm định thiết bị áp lực: 

TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Mức giá (đồng)
1

Nồi hơi

Công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ Thiết bị 700.000
Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ Thiết bị 1.400.000
Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ Thiết bị 2.500.000
Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ Thiết bị 2.800.000
Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ Thiết bị 4.400.000
Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ Thiết bị 5.000.000
2Hệ thống lạnhNăng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h Thiết bị 1.400.000
Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h Thiết bị 2.500.000
Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h Thiết bị 4.000.000
Năng suất lnh trên 1.000.000 Kcal/h Thiết bị 5.000.000

Biểu phí kiểm định quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết: 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH MÁY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

34 đường 9, P.Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (028) 62714488

TCVN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top