Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định 2019

Các loại máy, thiết bị bắt buộc kiểm định theo thông tư 36_2019_TT-BLDTBXH ban hành ngày 30/12/2019 của Bộ lao động thương binh xã hội quy định như sau:

1. Nồi hơi các loại (Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định)

Nồi hơi (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar; Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115ºC.

Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định
Kiểm định mối hàn nồi hơi

2. Nồi gia nhiệt dầu. 

3. Hệ thống đường ống dẫn

Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996 .

4. Các bình chịu áp lực (Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định)

Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 và các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức trên 210 bar.

Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định
Bình chứa khí nén

5. Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng hoặc các chất lỏng

Bồn, bể (xi téc), thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 .

6. Các loại chai

Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí thiên nhiên nén, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar.

7. Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định. 

Trừ đường ống dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế.

8. Hệ thống lạnh (Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định).

Các loại theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104:1996.

Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định
Hệ thống lạnh Chiller

9. Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ (bao gồm cả hệ thống tại nơi tiêu thụ dân dụng và công nghiệp).

Tải về 36_2019_TT-BLDTBXH

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top