Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định

Tiêu chuẩn kiểm định an toàn 2021

Tiêu chuẩn kiểm định an toàn được Trung tâm kiểm định máy thiết bị công nghiệp sưu tầm và ghi lại. Mục đích là cung cấp cho khách hàng tham khảo trong quá trình thiết kế, gia công các thiết bị công nghiệp nói chung. Và làm chứng nhận hợp chuẩn, kiểm định an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt theo Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH nói riêng.  

A. Thiết bị áp lực.

Tiêu chuẩn kiểm định an toàn theo file đính kèm:

TCVN 6158_1996 “ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT”

TCVN 6294_2007_6873 “CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁC BON HÀN”

TCVN 6871_2007 “CHAI CHỨA KHÍ AXETYLEN HÒA TAN”

TCVN 7704 – 2007 “NỒI HƠI-YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT”

TCVN_6153_6154_6155_6156_1996_5161 “BÌNH CHỊU ÁP LỰC”

TCVN_6156_1996_6173 “Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn lắp đặt, sử dụng”

TCVN 6104_1996 “HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÙNG ĐỂ LÀM LẠNH VÀ SƯỞI – YÊU CẦU AN TOÀN”

TCVN 6159_1996 “ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ”

TCVN 6290_1997 ” CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ”

TCVN 6292_2013 “CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC – ÁP SUẤT THỬ 6 MPa VÀ THẤP HƠN”

TCVN6295_1997 “CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ KHÔNG HÀN – TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ ĐẶC TÍNH”

TCVN-6700-1-2000 ” KIỂM TRA CHẤP NHẬN THỢ HÀN – HÀN NÓNG CHẢY 

Tiêu chuẩn kiểm định an toàn
Siêu âm mối hàn nồi hơi công nghiệp

B. Tiêu chuẩn kiểm định an toàn thiết bị nâng – thang máy.

 1. TCVN 4244-2005 “Thiết bị nâng – Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật”
 2. TCVN 6905_2001 “THANG MÁY THỦY LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN”
 3. TCVN 6906_2001_2 “THANG CUỐN – PHƯƠNG PHÁP THỬ AN TOÀN”
 4. TCVN 6395_2008 “THANG MÁY ĐIỆN – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT”
 5. TCVN 6396_2_2009_4565 “Thang máy thủy lực – Yyêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt”
 6. TCVN 6904_2001 ” THANG MÁY ĐIỆN- PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT”
 7. TCVN 7550_2005_0072 “CÁP THÉP DÙNG CHO THANG MÁY – YÊU CẦU TỐI THIỂU”
 8. TCVN 7772_2007_2365 “XE, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG DI ĐỘNG – PHÂN LOẠI”
 9. TCVN 8242_2_2009_2254 “CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH”
 10. TCVN 10837_2015_493 “Cần trục – dây cáp – bảo dưỡng bảo trì – kiểm tra và loại bỏ”
 11. TCVN_5575_2012 “Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế”
Tiêu chuẩn kiểm định an toàn
                  Thử tải cầu trục

Ngoài các tiêu chuẩn như trên Trung tâm còn biên soạn các Quy trình kiểm định cụ thể áp dụng Tiêu chuẩn kiểm định an toàn cho từng đối tượng mà có khả năng gây mất an toàn trong quá trình làm việc.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

– Mail: insatest1@gmail.com

– Phone: 0963 410 634.

VN

0963 410 634

Scroll to Top