Kiểm định thang nâng người 2022

Kiểm định thang nâng người turbin điện gió

Kiểm định thang nâng người turbin điện gió theo quy trình: QTKĐ 12/2016/BLĐTBXH (tải về)

Tóm tắt quy trình như sau: 

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy trình kiểm định thang nâng người turbin điện gió áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường đối với thang (sàn) nâng người.

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– QCVN 07:2012/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ đối với thiết bị nâng;

– QCVN 20:2015/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ đối với sàn nâng người;

– TCVN 4244:2005 – Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

– Tiêu chuẩn QG Trung Quốc GB 19155:2003 – Sàn thao tác trên cao ngoài trời;

– Tiêu chuẩn QG Trung Quốc GB/T 5972-2006/ISO 4309:1990: Cáp cho máy trục – Tiêu chuẩn cho kiểm tra, xem xét và loại bỏ;

– Code of Practice for Safe Use and Operation of Suspended Working Platforms: Các quy định bắt buộc về việc vận hành và sử dụng an toàn thiết bị sàn nâng người của Hồng Kông – Trung Quốc.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-21:2020.

3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA.

Sàn nâng người: là một hệ thống kết cấu bao gồm sàn công tác, kết cấu dầm treo, cụm máy tời nâng, đối trọng, cáp thép và các cơ cấu, bộ phận an toàn khác nhằm tạo ra vị trí làm việc cho người và dụng cụ khi làm việc ở trên cao. Thiết bị này thường được hiểu với tên gọi là Gondola.

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI.

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

– Kiểm tra bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật – thử không tải;

– Các chế độ thử tải – phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định.

5. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI.

Máy kinh vĩ (nếu cần); Tốc độ kế (máy đo tốc độ); Thiết bị đo khoảng cách; Dụng cụ phương tiện kiểm tra kích thước hình học; Lực kế hoặc cân treo (nếu cần); Thiết bị đo điện trở cách điện; Thiết bị đo điện trở tiếp địa; Thiết bị đo điện vạn năng; Ampe kìm.

6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI TURBIN ĐIỆN GIÓ.

6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.

6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định thang nâng người turbin điện gió.

6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.

7. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI TURBIN ĐIỆN GIÓ.

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thang nâng người turbin điện gió, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.

7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.

8. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI TURBIN ĐIỆN GIÓ.

8.1. Kiểm tra bên ngoài:

8.2. Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải: kiểm định thang nâng người turbin điện gió.

8.3. Các chế độ thử tải (kiểm định thang nâng người turbin điện gió):

Kiểm định thang nâng người turbin điện gió
Thử tải thang nâng người turbin điện gió

8.3.1. Thử tải trọng tĩnh:

Mức tải thử là 150% tải trọng làm việc:

– Bố trí tải thử trên sàn thao tác: Tải thử được phân bố đều trên sàn thao tác.

– Độ cao nâng tải: từ 100 đến 200 mm kể từ chân đỡ sàn công tác đến mặt nền.

– Thời gian duy trì tải thử: 10 phút.

Đánh giá: Kết quả kiểm định thang nâng người turbin điện gió đạt yêu cầu khi sàn thao tác không bị trôi, thiết bị không bị mất ổn định và kết cấu kim loại không bị rạn nứt, biến dạng.

kiểm định thang nâng người turbin điện gió
Kiểm định sàn nâng người turbin điện gió

8.3.2. Thử tải trọng động: kiểm định thang nâng người turbin điện gió.

Mức tải trọng khi thử: bằng 125% tải trọng làm việc, cho sàn nâng hoạt động lên xuống.

8.3.2.1. Thử toàn bộ hoạt động của cơ cấu nâng hạ.

– Cho sàn nâng người hoạt động lên và xuống, thực hiện không ít hơn 03 lần.

Đánh giá: Kết quả kiểm định thang nâng người turbin điện gió đạt yêu cầu khi các cơ cấu hoạt động đúng theo tính năng thiết kế, không có hiện tượng bất thường và phanh không bị trôi.

8.3.2.2. Thử cơ cấu khóa an toàn:

Đấu bộ điều khiển ngoài vào tủ điều khiển, thao tác vận hành kiểm tra sự hoạt động của khóa an toàn với tải 125% tải làm việc.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi sàn nâng người chỉ được treo giữ trên dây cáp an toàn với độ nghiêng sàn thao tác theo phương ngang phải nhỏ 25% hoặc trong giới hạn quy định của nhà chế tạo.

9. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI TURBIN ĐIỆN GIÓ

Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định.

10. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI TURBIN ĐIỆN GIÓ

10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ sàn nâng người là 01 năm. Đối với sàn nâng người đã sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 06 tháng.

10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top