Quy trình thử tải container Q.9

Thử tải Container trước khi đưa vào sử dụng được tiến hành như sau:

1. Phạm vi áp dụng:

Quy trình thử tải container này áp dụng cho các container chứa hàng:

  • General cargo container; Cargo basket; Tank container; Bulk container; Special container.
  • Các thùng chứa chất thải…
  • thử tải container
    Xe nâng container chứa tải thử

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

  • BS EN 12079_2006 Part 1, 3: Offshore containers and it associated lifting sets.
  • DNV CN 2.7-1: DNV standard for certification offshore containers

3. Kiểm tra và thử tải container.

a. Kiểm tra không thử tải.

Kiểm tra hồ sơ, bản vẽ, catalogue của container

Lên phương án an toàn, quây khu vực cấm người không phận sự đi vào.

Kiểm tra bằng mắt các mối hàn, mối nối.

Kiểm tra các công cụ và phương tiện xếp dỡ dùng để nâng container (các thiết bị này phải được kiểm định an toàn theo quy định hiện hành của nhà nước).

b. Tiến hành thử tải.

Tải được để vào trong container. Một số trường hợp có thể treo bên ngoài hoặc phía dưới container. Tốt nhất là cho tải trên sàn của container.

The total weights of empty container(T) and test blocks (Pt, testing weight)
equal to 2,5 (for all point testing) or 1,5 (for two point testing) multiplied by the
rating of maximum gross mass (R) :
+ For all points lifting test: T+ Pt = 2,5x R = 2,5 ( P+T)
+ For two points lifting test: T+ Pt = 1,5x R = 1,5 ( P+T)

Dùng phương tiện xếp dỡ (cần trục hay xe nâng) nâng container lên, giữ trong 10 phút.

Container đạt yêu cầu khi các kết cấu không bị hư hỏng, biến dạng dư. Mối hàn, mối nối được kiểm tra lại bằng phương pháp MT (kiểm tra từ tính).

4. Xử lý kết quả kiểm tra.

  • Ghi biên bản hiện trường kiểm tra container.
  • Thông qua biên bản hiện trường ban hành Giấy chứng nhận kiểm định (Certificate)

5. Thời hạn kiểm tra thử tải container là 1 năm.

(INSATEST.VN)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top