Thử nghiệm dây cáp vải 2021

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY CÁP VẢI

1- Phạm vi áp dụng. 

Tài liệu này hướng dẫn nội dung trình tự thực hiện các bước thử nghiệm dây cáp vải theo ASME-B30.9-2014; TCVN 4244 – 2005. 

2- Vai trò và trách nhiệm.

Quy trình này chỉ đươc thực hiện bởi các cá nhân đã được huấn luyện thực hiện quy trình và được chứng nhận năng lực cá nhân thực hiện công việc thử nghiệm dây cáp vải theo ASME B30.9-2014; TCVN 4244 – 20055 của Trung tâm

Người thực hiện thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước và trong khi thực hiện thử nghiệm.

3- Tài liệu tham khảo. 

3.1- Tài liệu sau: 

  • TCVN 4244:2005 “Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật” 
  • ASME B30.9-2014 “Slings”. 

3.2- Các loại dây cáp vải có hình ảnh như sau: 

EYE TYPE
                         Cáp vải
EYE 3 NHANH
        Cáp vải 3 nhánh
Thử nghiệm dây cáp vải
         Cáp vải nâng tải

4- Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt.

Quy trình thử nghiệm sử dụng các định nghĩa, thuật ngữ, chữ viết tắt nêu trong các tài liệu viện dẫn và sử dụng các thuật ngữ sau:

  • Plv : Tải trọng làm việc, là mức tải trọng được xác định trong yêu cầu thử nghiệm (tấn, kg), tải trọng này không được lớn hơn tải trọng làm việc an toàn.
  • Ptt : Tải trọng thử tính toán (tấn, kg), được xác định từ Plv tuỳ từng trường hợp.
  • Pt : Tải trọng thử tĩnh thực tế (tấn, kg), được xác định từ các kết quả đo thực tế.

5- Điều kiện thử nghiệm dây cáp vải.  

Khu vực thử nghiệm phải đảm bảo không gian rộng, quan sát rõ ràng; độ cứng, độ bằng phẳng của nền đảm bảo các yêu cầu làm việc an toàn cho thiết bị.

Phải đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ công tác thử nghiệm và đánh giá. Khi thử nghiệm ngoài trời phải được thực hiện trong điều kiện thời tiết bình thường, không có mưa và gió mạnh. 

6- Tiến hành thử nghiệm dây cáp vải. 

6.1- Chuẩn bị thử nghiệm: Việc thử nghiệm chỉ được thực hiện sau khi có đủ bằng chứng chứng minh đặc tính kỹ thuật của đối tượng thử. Các bằng chứng này có thể là các hồ sơ kỹ thuật, báo cáo thử nghiệm lần trước. 

6.2- Xác định khối lượng tải thử: 

  6.2.1- Cáp đơn: Ptt = 200% Plv.

  6.2.2- Cáp tổ hợp: 

     * 2 x SWL / 2,1 đối với loại 3, 4 nhánh

     * 1,22 x / 1,4 đối với loại 2 nhánh

6.3- Cách thử nghiệm: 

Gá đặt thiết bị cần thử cùng với tải trọng thử bổ sung bằng các dụng cụ treo buộc phù hợp vào thiết bị nâng dùng để thử; hoặc gắn thiết bị cần thử vào máy thử kéo theo đúng hướng dẫn sử dụng máy. Xem sơ đồ gá đặt sau:

7. Ban hành kết quả thử nghiệm dây cáp vải.

7.1- M01 – QT-06-Insatest: Báo cáo kết quả thử nghiệm.

7.2- M02 – QT-06- Insatest: Giấy chứng nhận thử nghiệm.

(INSATEST)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 410 634

Scroll to Top